Kreativ

PRODLOUŽENÍ VÝSTAVY Josef Lada: Co přináší zima

Josef Lada Zdroj: Praktická žena

Vydáno: 21. 02. 2014 00:00

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových prodlužuje výstavu Josefa Lady do 16. března 2014.

Ve dvacátých až čtyřicátých letech dvacátého století Ladovo dílo dozrává a dospívá do vrcholné fáze. Lada sice patřil ke generaci prosazující v českém umění kubismus, expresionismus a abstraktní tendence, ale byl trochu samorostlým a neposlušným modernistou, nerespektoval dobové teoretické programy a uplatňoval moderní vyjadřovací principy i v konvenčních zakázkách a tématech, od nichž se tehdy většina umělců zásadně odvracela.

Vánoční motivy zpracoval za svůj život v desítkách variací. Nevedla ho k tomu náboženská horlivost, ale okolnosti zcela všední a praktické: Od roku 1906 se živil jako žurnalistický kreslíř a přes třicet let vytvářel rok co rok nové kresby do prosincových čísel novin a časopisů. Někdy zvolil zimní dětské radovánky na sněhu, jindy vánoční zvyky a obyčeje.

Výběr zastoupených prací poukazuje na žánrovou pestrost tohoto Ladova tematického okruhu a zároveň ve zkratce postihuje i jeho výtvarné proměny. V digitálních replikách jsou zastoupeny i rané práce z období před první světovou válkou, kdy Lada sympatizoval s anarchismem a jeho vánoční motivy byly většinou politicky zaměřené, a ukázky z pravidelných příspěvků pro deník České slovo, v němž se od počátku dvacátých let začíná vyhraňovat Ladův typický kresebný styl.

Exponáty zapůjčila Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Oblastní galerie v Liberci, Západočeská galerie v Plzni, Galerie Zdeněk Sklenář a soukromí majitelé.

INFO: www.museumkampa.cz

Autor: Redakce