Kreativ

Buďte lepší v třídění

Buďte lepší v třídění Zdroj: Praktická žena

Vydáno: 07. 04. 2011 00:00

Třídění je moderní, chytré a potřeba. Tak neotálejte!

Každý vyhodí za rok 150–200 kg odpadů. Pokud je však už doma správně třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více jak třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Problémem stále zůstává, že mnoho lidí třídí odpad a neví, že to dělá špatně. Jejich snaha potom vyjde na prázdno, protože špatně roztříděný odpad nelze recyklovat. Odpady byste měli třídit hned doma, pozdější roztřídění odpadu není mnohdy už možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Například zamaštěný nebo mokrý papír už není možné zpracovat.

V současné době se nemůžete vymlouvat, tak jako dřív, že je málo speciálních kontejnerů a máte to moc daleko. Jediné, co může v třídění odpadů limitovat, je to, že nevíte jak.

Do žlutých nádob na plasty patří:

PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren

Nevhazujte: PVC (novodurové trubky, podlahové krytiny, misky), obaly od nebezpečných látek (motorového oleje, chemikálie, barvy apod.)

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné, a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci, a recyklace se tak stává nákladnější. Kelímky od jogurtů a jiných potravin není nutné důkladně vymývat. Drobné znečištění obalů nevadí, stačí, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Ideální je obal lehce vypláchnout například vodou po nádobí. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Do modrých nádob na papír patří:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly

Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Do kontejneru na papír můžete vhazovat i obálky s fóliovým okénkem. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás. Ani kancelářské svorky z časopisů a dokumentů není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odstraněny.

Do zelených nádob na sklo patří:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo

Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Pro sběr skla jsou ve většině míst dva kontejnery: bílý a zelený. Do bílého kontejneru patří čiré a do zeleného kontejneru barevné sklo. Někde se netřídí sklo podle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má každý kontejner. POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.

Oranžové nádoby

Oranžové nádoby jsou určeny výhradně na nápojové kartony tzv. Tetrapack. Na každém kontejneru je nápis, že je třeba nápojový karton před vhozením stlačit. Otvor v kontejneru je totiž speciálně konstruovaný pouze pro stlačený karton, jen tak je možné do třídicí nádoby sesbírat co nejvíce kartonů, a zároveň je tak snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto kontejneru nepatří!

Prázdný obal od mléka, džusu či vína pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem vhoďte do kontejneru.

Do kontejnerů nebo popelnic na směsný odpad patří:

CD a DVD nosiče, hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby), keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo, papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný, PVC, potraviny

Nevhazujte: elektroniku, stavební suť, nebezpečný odpad (léky, baterie, barvy, chemikálie apod.)

Na sběrný dvůr odvážejte:

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

Kompostovatelný odpad: větve, listí, trávu, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.

Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky apod.

Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.

Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě

Nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata

Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou – to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout.

Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Autor: Redakce