Kreativ

Osud v kostce

Osud v kostce Zdroj: Praktická žena

Vydáno: 17. 10. 2012 00:00

Obyčejné hrací kostky třeba z Člověče, nezlob se vám mohou odpovědět na mnohé otázky, pomohou vám předpovědět budoucnost. Je to jednoduché!

Čtení ze tří kostek

se používá při zjišťování obecných tendencí pro nejbližší budoucnost, ne při odpovídání na konkrétní dotaz.
Na papír, nejlépe tmavý, namalujte křídou kruh o průměru zhruba 30 cm a připravte si tři kostky. Položte otázku týkající se budoucnosti a hoďte! Buď z dlaně, nebo z kalíšku, to už záleží jenom na vás.
Zastaví-li se kostky vně kruhu, musíte pokus opakovat. Pokud se to stane dvakrát po sobě, znamená to, že teď není ta vhodná chvíle na to, abyste znali odpověď. Nikdy už neházejte kostky potřetí!

• Skončí-li alespoň jedna uvnitř kruhu, můžete se pustit do výkladu. Mějte ale na paměti, že jedna kostka mimo kruh znamená, že by vaše plány nemusely vyjít. Jsou-li mimo kruh dvě kostky, pak mohou nastat problémy a hádky.
• Jestliže jedna nebo více kostek padnou mimo kruh a součet uvnitř je menší než tři, hod je neplatný, protože se dají číst pouze součty od 3 do 18.
• Stojí-li jedna kostka na druhé, musíte odmítnout dar nebo lákavou příležitost.
• Pokud se kostka v průběhu výkladu převrátí, znamená to, že brzy obdržíte nějakou opravdu důležitou zprávu.

Význam součtů při věštění ze tří kostek
3: příjemné překvapení související s dobrou zprávou je na cestě; tři body napovídají, že v lásce není vše ztraceno, ale musíte se víc snažit

4: může vás potkat zklamání, nepříjemná situace a s tím související špatná zpráva

5: objeví se někdo nový, možná cizinec, který bude na vás mít velký vliv, ale bude to šťastné spojenectví, někdy i neočekávané

6: hrozí vám nenahraditelná ztráta něčeho cenného, a nemusí to být jen nějaká materiální věc

7: dávejte pozor na to, komu důvěřujete, komu se svěřujete; zažijete neúspěch a budete nešťastní kvůli pomluvě; špatné vztahy vůbec

8: vnější vlivy jsou silné, můžete se stát obětí falešného obvinění, dočkáte se nespravedlivé kritiky, která vás zaskočí, budete-li však trpěliví a nenecháte se vyprovokovat, vše se vysvětlí

9: velké štěstí v lásce, usmíření, úspěšné vztahy vůbec – ať je vaše životní situace jakákoli

10: úspěšný začátek, vítaná změna, narození potomka, štěstí doma, úspěch v podnikání, povýšení v zaměstnání

11: rozchod a s tím spjatý smutek, bolest, ale může jít jenom o dočasný stav

12: dobrá zpráva, ale pokud jde o důležité rozhodnutí je lepší se ještě s někým poradit; k nabídkám práce přistupujte s rozvahou, rady přátel nepřijímejte bez výhrad

13: toto temné číslo varuje před uskutečněním vaší otázky, mohlo by přijít nepříjemné překvapení; je to symbol neštěstí a zármutku

14: nový hlubší, vážnější vztah, štěstí s přáteli, možná seznámení s novými; čeká vás finanční ocenění a uznání vaší práce

15: nevhodná doba pro porušování pravidel, součet varuje před nebezpečím a naznačuje, že byste se měli držet v mezích zákona

16: vypravíte se na velmi šťastnou cestu, která bude v nějakém směru výnosná nebo užitečná; můžete se vášnivě zamilovat
17: změna plánu, která ale přinese finanční zisk, předzvěst obchodního a pracovního úspěchu, možnost nečekaného dědictví

18: nejlepší možný výsledek – znamená prosperitu, bohatství, štěstí a úspěch v jakémkoli podnikání, dokonce i všechna vaše přání
v osobním životě se splní bezezbytku

Astragalomantie věštění ze dvou kostek

vám umožní najít odpověď na konkrétní otázku. Koncentrujte se na to, co se chcete zeptat, a pak vhoďte kostky do kruhu. Sečtěte čísla obou kostkek (ta, která padnou; aspoň jedna kostka musí být v kruhu) a porovnejte je se seznamem odpovědí:
1 ANO
2 NE
3 POZOR
4 ROZUM DO HRSTI
5 ŠTĚSTÍ
6 URČITĚ
7 DŮVĚRA SE VYPLATÍ
8 OPATRNOST PŘEDEVŠÍM
9 OBAVY NEJSOU NA MÍSTĚ
10 POCHYBNÉ
11 NESMYSL
12 JE TO ŠANCE

Předpovědi týkající se dvanácti oblastí života

Chcete vědět, jestli se vám povede v novém zaměstnání, jak na tom budete s láskou, nebo vás nezklamou přátele? Vyrobte si specifický kruh a hoďte si kostkami!

Kruh rozdělte na 12 výsečí, jak vidíte na obrázku. Celková zpráva, kterou získáte po sečtení čísel na kostkách se bude vztahovat k polím, do kterých padly.
Navíc lze provést speciální předpověď pro určité pole podle toho, která kostka se v něm nalézá a jaká hodnota na ni padla.

Čísla na jednotlivých kostkách znamenají:
1: obecně příznivé číslo
2: váš úspěch závisí na přátelích
3: vynikající osudové znamení úspěchu
4: zklamání a problém
5: dobré znamení
6: nejistota

Další výklad vám poskytne přehled součtů při věštění ze tří kostek.

Pokud jsou ve stejném poli dvě, nebo dokonce tři kostky, znamená to zdůraznění.

Autor: Redakce